Disclaimer

Rechts Persoon Corné Kuiper Assurantiën B.V. (Kamer van Koophandel: 20110606), hierna te noemen Corné Kuiper Assurantiën, verleent u hierbij toegang tot Corné Kuiper Assurantiën ("de Website") en nodigt u uit gebruik te maken van haar aangeboden diensten. Corné Kuiper Assurantiën behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Corné Kuiper Assurantiën spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Corné Kuiper Assurantiën.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Corné Kuiper Assurantiën. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Corné Kuiper Assurantiën nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Corné Kuiper Assurantiën. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Corné Kuiper Assurantiën, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.