Pensioen

Geen zorgen voor later!? Maar is dat wel zo? Velen van ons kijken uit naar wanneer ze kunnen stoppen met werken en meer tijd kunnen besteden aan reizen, (klein)kinderen etc. Wanneer kun je nu precies stoppen met werken zowel wat betreft het tijdstip als de financiële situatie. Het zal een gerust gevoel wanneer je weet dat het financieel goed geregeld is zodra de laatste werkdag in zicht gekomen is.

Drie pijlers

Nederland kent een vrij uniek pensioenstelsel wat bestaat uit drie pijlers, te weten:

  • De AOW
    Iedere ingezetene van Nederland heeft recht op AOW. De AOW-leeftijd gaat echter in stappen omhoog. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd gekoppeld zijn aan de levensverwachting.
  • Pensioen via de werkgever
    Nederlandse werkgevers zijn niet verplicht een pensioenregeling aan te bieden tenzij dit in de CAO's van de diverse bedrijfstakken is overeengekomen.
  • Uw eigen voorzieningen
    Dit zijn vooral voorzieningen in de fiscale sfeer zoals lijfrenteverzekeringen, banksparen voor pensioen etc. Maar vergeet ook niet dat er wellicht kosten wegvallen bij het stoppen met werken zoals aflossingen hypotheek, kosten studerende kinderen.

Pijler 1, de AOW is dus in principe de enige stabiele pijler (op dit moment) in het stelsel. De overige 2 pijlers zijn afhankelijk van uw werkgever dan wel uw eigen mogelijkheden. Op het moment dat de eerste 2 pijlers onvoldoende inkomen oplevert is het raadzaam om zelf extra pensioen op te bouwen, dit kan door middel van sparen, beleggen en/of een lijfrentepolis.

Wanneer stoppen met werken?

Bijna alle pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om het pensioen eerder te laten ingaan. Hierdoor kunt u dus voordat u de AOW-leeftijd bereikt stoppen met werken. U moet dan wel rekening houden met een behoorlijke korting op het te bereiken pensioen.

Het maken van een goede pensioenplanning is maatwerk en maakt daardoor dan ook een substantieel onderdeel uit van de financiële planning.

Overzicht

Voor een overzicht van uw pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunt u terecht op de website mijnpensioenoverzicht.nl

Nieuws